We wtorek wspólnie z uczniami kilku grudziądzkich szkół spotkaliśmy się na grudziądzkiej cytadeli, aby uczcić 192. rocznicę wybuchu powstania listopadowego.
Powstanie listopadowe rozpoczęło się w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku w Warszawie. Skierowane było przeciwko rosyjskiemu zaborcy i trwało przez 10 miesięcy. Był to największy polski zryw narodowowyzwoleńczy XIX wieku- regularna wojna, która swym zasięgiem objęła ziemie polskie.
Pamięć uczestników zrywu niepodległościowego została uczczona symbolicznym złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod blokiem cytadeli oraz odsłuchaniem ,,Warszawianki”, gdzie więzieni byli powstańcy.