Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu informuje, że w okresie ferii zimowych tj. od 30.01 do 10.02.2023r. organizowane będą półkolonie dla dzieci uczęszczających do grudziądzkich szkół podstawowych w następujących szkołach:
1. Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Kochanowskiego 19,
2. Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Sobieskiego 12.

Zapisy na półkolonie prowadzą szkoły, które organizują półkolonie, w terminie do 5 stycznia 2023 r.

Przewidywany koszt półkolonii SP 16 i SP 20:
- obiad - 6,00 zł + 1,00 zł napój = 7,00 zł za jeden dzień. Za 1 tydzień - 35,00 zł,
- dodatkowy koszt półkolonii (bilety wstępu, materiały, przejazdy itd.) na tydzień wynosi 165,00 zł od osoby.
Łączna kwota na tydzień- 200 zł.

Półkolonie będą odbywały się od 7:00 do 16:00

Druki dokumentów wydaje lub przesyła rodzicom szkoła, do której dziecko uczęszcza. Druku dokumentów również umieszczone w linkach poniżej.
Wypełnione i podpisane dokumenty rodzice dostarczają bezpośrednio do sekretariatów szkół, które organizują półkolonie w godz. 7:30 – 15:30.

Należność za obiady proszę wpłacać na konto szkoły nr:
SP 16 - 27 1020 5040 0000 6502 0116 7410
SP 20 - 16 1020 5040 0000 6102 0192 6344

Wraz z dokumentami szkoły będą przyjmowały od rodziców pozostałą należność gotówką (165 zł) oraz potwierdzenie wpłaty za obiady (35 zł).

Dokumenty do pobrania:
  Umowa SP16   Załącznik 1 do umowy SP16
  Umowa SP20   Załącznik 1 do umowy SP20
  Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku