17 września 1939 roku Związek Radziecki napadł na Polskę i to właśnie ten dzień został ustanowiony Dniem Sybiraka. Święto to ma celu upamiętniać tysiące Polaków zesłanych na Syberię i do Kazachstanu.
Jak co roku przedstawiciele naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział we mszy świętej.

Danuta Kołodziejska dziękujemy za przypominanie prawdziwych losów Zesłańców i utrwalanie ich w pamięci następnych pokoleń.