29 października 1939 r. oddział Selbstschutzu dokonał publicznej egzekucji mieszkańców Grudziądza. Wśród ofiar znalazł się nauczyciel, urzędnik starostwa, kolei, sądu i policji, a także kilku wojskowych. Wszyscy byli członkami Polskiego Związku Zachodniego. Egzekucję przeprowadzono w odwecie za rzekome rozlepianie przez Polaków plakatów nawołujących do oporu wobec Niemców.
W 83 rocznicę tych wydarzeń uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystościach oddających hołd Pomordowanym. W obecności Pani Wiceprezydent Róży Lewandowskiej i Sekretarza Miasta Andrzej Cherka wraz z uczniami z SP 8 i SP 9 złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Pomnikiem 10 Pomordowanych.