"Dziady" cz. II Adama Mickiewicza - nietypowe spotkanie w klasie 7b. Nastrój, sceneria i wspólne czytanie dramatu romantycznego z pewnością miały wpływ na lepsze zrozumienie tego utworu, w którym spotykają się 3 kultury: chrześcijańska, pogańska i antyczna.