Dnia 16 i 17 listopada uczniowie klas l-lll uczestniczyli w zajęciach kynoterapii.
Spotkanie z psami dostarczyło dzieciom pozytywnych ładunków emocjonalnych oraz satysfakcji z obcowania z nimi.