nauczyciele

Pracownicy szkoły

Poniższe listy są ułożone alfabetycznie.

loading...
Nauczyciele
Administracja
Pracownicy obsługi
 Asensky Hanna - wychowanie fizyczne
 Bilecka Elżbieta - edukacja wczesnoszkolna
 Chylewski Rafał - informatyka, technika
 Czekaj Anna - edukacja wczesnoszkolna
 Cykowska-Zbrojny Sylwia - nauczyciel wspomagający
 Dróbka Katarzyna - matematyka
 Rafał Falkowski - edukacja dla bezpieczeństwa
 Felska Ewa - edukacja wczesnoszkolna
 Gajewska Sławomira - język polski
 Gazda Magdalena - język polski, logopeda
 Głowacka Barbara - edukacja wczesnoszkolna
 Gniadek Natalia - pedagog specjalny, pedagog
 Grochowska Anna - świetlica
 Jagodzińska Agnieszka - psycholog, pedagog
 Jarentowska Magdalena - język angielski
 Jelonek Monika - muzyka
 Jeschke Beata - nauczyciel wspomagający
 Karpus Kajetana - fizyka, matematyka
 Kęsik Adriana - geografia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie
 Kosmowska Anna - religia
 Kozłowska Agnieszka - język angielski
 Kulwicka Magdalena - język angielski, język niemiecki
 Kwiatkowska Agnieszka - język polski
 Lewandowska Agnieszka - język polski, język niemiecki
 Machaj Małgorzata - język polski
 Majorkiewicz Piotr - matematyka, technika
 Mathiak Izabela - matematyka
 Miller Dariusz - historia, język angielski
 Miller Katarzyna - historia
 Morgiewicz Ewa - matematyka, edukacja informatyczna
 Mówka Izabela - język polski
 Musiał Natalia - wychwanie fizyczne
 Nowakowska Edyta - doradztwo zawodowe
 Osyka Emilia - biologia, wychowanie do życia w rodzinie
 Piątkowska Joanna - biblioteka, historia
 Pietrzak Joanna - plastyka, muzyka
 Piśko Leszek - wychowanie fizyczne
 Plutowska Magdalena - pedagog
 Pozorska Barbara - świetlica i>
 Reimus Łukasz - chemia, fizyka
 Rohde Piotr - informatyka
 Rudnik Magdalena - język angielski
 Rzanny Michał - religia
 Staniszewska Marzena - edukacja wczesnoszkolna
 Szałańska Edyta - wychowanie fizyczne
 Szymańska Karolina - świetlica
 Watkowska Aneta - edukacja wczesnoszkolna
 Żebrowski Mariusz - historia
 Bibik Dorota - sekretarz szkoły
 Łazarska Iwona - starszy referent
 Sandra Mańkowska - intendent
 Huk Mariola - pracownik obsługi
 Głuchowska Joanna - pracownik obsługi, pomoc kuchenna
 Gniazdowska Bogumiła - pracownik obsługi
 Karpus Małgorzata - pracownik obsługi
 Krajewski Arkadiusz- rzemieślnik
 Polak Katarzyna - pracownik obsługi, pomoc kuchenna
 Zuchowska Magdalena - pracownik obsługi
 Wszołek Jarosław - rzemieslnik
 Żmijewska Teresa - kucharka