SZKOLNE DOKUMENTY

  Do pobrania są następujące dokumenty:DOKUMENTY SZKOLNE
 1. Statut Szkoły
 1. Procedury bezpieczeństwa
 1. Procedury COVID-19
 1. Procedurami funkcjonowania biblioteki szkolnej
 1. Bezpieczna szkoła
 1. Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
 1. Obwód SP16
 1. Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
 1. Program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020
 1. Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 1. Przedmiotowe zasady oceniania 2019/2020
 1. Regulamin punktowego systemu oceniania zachowania
 1. Regulamin korzystania z szafek szkolnych
 1. Regulamin balu Ósmoklasisty
 1. Sposób ogłaszania i odwoływania alarmów SP 16


DRUKI DLA RODZICÓW
 1. Dokumenty rekrutacyjne - rok szkolny 2020/2021
 1. Karta zapisu dziecka do świetlicy
 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”
 1. Regulamin Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”
 1. Słodycze
 1. Pomoc ofiarom cyberprzemocy
 1. Radzenie sobie z cyberprzemocą
 1. Podręczniki do religii do klas I - VIII 2020/2021
 1. Wyprawka pierwszoklasisty 2020/2021
 1. Instrukcja logowania do e-dziennika
 1. Oświadczenie COVID-19


DRUKI DLA NAUCZYCIELI
 1. Karta realizacja programu
 1. Obserwacje koleżeńskie
 1. Oświadczenie
 1. Sprawozdanie wychowawcy klasy
 1. Wytyczne MZ, MEN i GIS w sprawie COVID-19
 1. Oświadczenie


archiwum wiadomości:
dziś jest 14 sierpnia 2020 r. jesteś 658142 gościem u nas
©Szkola Podstawowa nr 16 w Grudziądzu