SZKOLNE DOKUMENTY

  Do pobrania są następujące dokumenty:DOKUMENTY SZKOLNE
 1. Statut Szkoły
 1. Bezpieczna szkoła
 1. Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
 1. Karta indywidualnych potrzeb ucznia
 1. Obwód SP16
 1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 1. Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
 1. Program wychowawczo-profilaktyczny
 1. Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 1. Przedmiotowe zasady oceniania 2018/2019
 1. Regulamin punktowego systemu oceniania zachowania
 1. Regulamin Pikniku szkolnego z Szesnastką
 1. Sposób ogłaszania i odwoływania alarmów SP 16


DRUKI DLA RODZICÓW
 1. Dokumenty rekrutacyjne
 1. Karta zapisu dziecka do świetlicy 2018/2019
 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”
 1. Regulamin Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”
 1. Słodycze
 1. Warunki ubezpieczenia 2018/2019
 1. Wniosek o obiady dla sportowców
 1. podręczniki do klas 1 - 8
 1. podręczniki do religii do klas 1 - 8
 1. Wyprawka pierwszoklasisty
 1. Instrukcja logowania do e-dziennika


DRUKI DLA NAUCZYCIELI
 1. Karta realizacja programu
 1. Obserwacje koleżeńskie
 1. Sprawozdanie wychowawcy klasy


archiwum wiadomości:
dziś jest 12 grudnia 2018 r. jesteś 423222 gościem u nas
©Szkola Podstawowa nr 16 w Grudziądzu