HISTORIA

O SZKOLE

Budowa budynku szkolnego objęta była planem inwestycyjnym na lata 1962 - 1963. Roboty budowlane zakończono dnia 31 lipca 1963 roku. Odbioru dokonano w dniach od 1 do 3 sierpnia 1963 roku.



Pierwszym kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 16 został Ryszard Łuczak. Sierpień 1963 roku to miesiąc wytężonej pracy nad umeblowaniem, wyposażeniem i urządzeniem wnętrza budynku. 29 sierpnia 1963 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej. 1 września 1963 roku miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w nowo wybudowanej szkole przy ul. Kochanowskiego 19 w Grudziądzu. Pracę rozpoczęło 25 nauczycieli i 1004 uczniów.



Dzisiaj po 50 latach w naszej szkole uczy się 613 uczniów, natomiast grono nauczycielskie liczy 53 osóby. Funkcję dyrektora pełni mgr Rafał Chylewski, wicedyrektorki - mgr Agnieszka Kwiatkowska i Joanna Pietrzak.

dziś jest 21 października 2017 r. jesteś 314112 gościem u nas
©Szkola Podstawowa nr 16 w Grudziądzu