SAMORZĄD

Jak wszyscy wiedzą, także i my, uczniowie, możemy organizować imprezy szkolne, przedstawienia... W każdej klasie na początku roku wybierano przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza i skarbnika. A oto skład Samorządu Szkolnego:

Przewodniczący ...

Zastępca ...

Sekretarz ...

Skarbnik ...

Opiekunem samorządu jest: pani Ewa Morgiewicz.

archiwum wiadomości:
dziś jest 21 stycznia 2022 r. jesteś 863958 gościem u nas
©Szkola Podstawowa nr 16 w Grudziądzu