Od 1 lutego rozpoczęły się zapisy dzieci do klas I na rok szkolny 2023/2024.

Zapewniamy zaangażowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną. Dzieci biorą udział w licznych wycieczkach, spotkaniach i uroczystościach szkolnych oraz miejskich. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach kuratoryjnych i innych pozaszkolnych. Jesteśmy szkołą z tradycją, rozwijającą historyczne zainteresowania uczniów. Uczniowie mają zapewnione zajęcia logopedyczne i specjalistyczne oraz opiekę psychologiczną i pedagogiczną.
Oferujemy nowoczesny i kolorowy wystrój, szatnie z szafka dla każdego ucznia, bogaty księgozbiór biblioteczny. Sale lekcyjne doposażone w nowe pomoce dydaktyczne. Zajęcia odbywają się nie tylko w przedmiotowych salach lekcyjnych, ale również w altanie na tle zabytkowego parku. Rozbudowujemy zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań. Aktywność ruchowa odbywa się na wielofunkcyjnym boisku, bieżni i siłowni plenerowej, a najmłodsi korzystają z placu zabaw. Od września 2022 r. smaczne obiady gotowane w szkole.

Zapraszamy na Drzwi otwarte w Szesnastce w dniu 16 lutego 2023 r. o godz. 16:16.

W roku szkolnym 2023/2024 kontynuujemy program autorski ze zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego w klasach pierwszych.

Zostań uczniem w szkole zapewniającej ciepłą, rodzinną atmosferę!

Szczegółowe informacje udziela sekretariat szkoły - tel. 56 46 22 803

Terminy postępowania rektrutacyjnego:
01.02.2023 - 03.03.2023 - złożenia zgłoszenia o przyjęcia do szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.
06.03.2023 - 20.03.2023 - złożenia wniosku o przyjęcia do szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu danej szkoły.

Zapraszamy rówież uczniów do klas 2-8.

Dokumenty związane z rekrutacją dostępne w sekretariacie i poniżej.
  Podanie o przyjęcie do szkoły ucznia w rejonie
  Podanie o przyjęcie do szkoły ucznia spoza rejonu
  Karta zapisu dziecka do świetlicy