świetlica

Szkolna świelica

Informacje i zasady działania

Świetlica Szkolna w Szkole Podstawowej nr 16 otacza opieką stałą 75 wychowanków oraz uczniów wymagających opieki doraźnej z klas I-VIII. Grupa Świetlików jest więc bardzo liczna – co oznacza, że mamy tu wiele rąk do pracy.


Świetlica jest czynna w godzinach 6.30- 16:30.


Uczniowie pracują tu pod okiem 3 wychowawczyń:
 Barbary Pozorskiej,
 Anna Grochowska,
 Monika Dobrzeniecka.


Zapisu do świetlicy dokonują rodzice (opiekunowie) przez wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” i złożenie jej u wychowawcy świetlicy.


W trosce o bezpieczeństwo powierzonych naszej opiece dzieci wprowadzono kilka formalnych zabezpieczeń:
 Rodzice wyrażają pisemną zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu lub jego odbiór przez starsze rodzeństwo czy inne osoby niebędące prawnymi opiekunami,
 Dzieci z klas I udają się na zajęcia zawsze pod opieką nauczyciela.
 Bezpieczeństwu dzieci służy również przestrzeganie ”Regulaminu Świetliczaka”, z którym zapoznajemy uczniów na początku roku szkolnego i nieustannie do niego wracamy.


Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych zarówno w szkole jak i na boisku szkolnym. Możemy się pochwalić pięknym, wyremontowanym pomieszczeniem, które dzieci od razu zapieniły swoimi pracami. Sale świetlicowe są wyposażone w sprzęt, zabawki, gry, pomoce dydaktyczne, książki, materiały do wykonywania prac plastycznych.


Prowadzimy nie tylko zajęcia opiekuńcze, ale także dydaktyczne i wychowawcze stosując metody aktywizujące i uwzględniające zainteresowania, zdolności i potrzeby dzieci oraz oczekiwania ich rodziców.


Pierwszoklasiści są pod naszą szczególnie troskliwą opieką.


Świetlica znajduje się na parterze, na końcu korytarza obok gabinetu pedagogów i wicedyrektorów.
Godziny otwarcia: 630 - 1630