logopeda

Logopeda:

mgr Magdalena Gazda

Zajęcia z logopedą odbywają się na 1 piętrze w sali 103.

Cele terapii logopedycznej:

 Usuwanie zaburzeń mowy.
 Przywracanie mowy w przypadku jej utraty.
 Nauczanie mowy, która się nie wykształciła
 Wyrównywanie opóźnień mowy, która się nie wykształciła
 Wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej

Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka i trzeba o nią dbać.
Leon Kaczmarek

Godziny pracy logopedy:
Dzień Godziny
Poniedziałek 800-930,  1040-1140,  1345-1435
Wtorek 800-845,  1045-1115,  1240-1410
Środa 1045-1245 
Czwartekek 1000-1030,  1145-1315 
Piątek 900-1215 

Co może dać Tobie i Twojemu dziecku wizyta u logopedy?

 prawidłowy i jak najlepszy rozwój mowy dziecka pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
 doskonalenie mowy już ukształtowanej,
 usuwanie wad mowy,
 nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty,
 usuwanie zaburzeń głosu,
 usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

Sprawdź, czy mowa twojego dziecka rozwija się w dobrym tempie:

  3 lata - porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski i następujące półgłoski:
p, b, m, n, f, w, t, d, l, ś, ź, ć, dź, j, k, g, ch.

  4 lata - wymawia s, z, c, dz.

  5-6 lat - wymawia: sz, ż, cz, dż.

  7 lat - ma utrwalona poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

Masz wątpliwości?


Rodzicu:

 Spędzaj czas z dzieckiem;
 Mów do dziecka dużo, powoli, wyraźnie, o rzeczach zrozumiałych:
 Utrzymuj kontakt wzrokowy z dzieckiem podczas rozmowy;
 Nie przerywaj mu i nie wypowiadaj słów za niego;
 Cierpliwie wysłuchaj;
 Nie komentuj niepłynnej wypowiedzi;
 Stwarzaj dziecku sytuacje, w których będzie trenować swoją mowę;
 Nie użalaj się nad dzieckiem;
 Nie spodziewaj się, że kłopoty miną bez specjalistycznej pomocy;
 Bądź dla dziecka prawidłowym wzorcem mowy.

12 przykazań logopedycznych dla rodziców (Leon Kaczmarek)

01Narządy mowy dziecka kształtują się i zaczynają funkcjonować już w życiu płodowym. Są one ogromnie wrażliwe na wszystkie bodźce fizyczne i chemiczne, zarówno sprzyjające jak i szkodliwe.

02Mowa otoczenia powinna być poprawna. Do dziecka mów wolno, dokładnie i wyraźnie. Trzeba zaniechać spieszczania i używania języka dziecięcego.

03Dziecko powinno reagować na aktywność uczuciową i słowną otoczenia. Z początku jest to uśmiech, ruch rączki, przegięcie ciała. Wnet jednak nastąpią reakcje głosowe. Gdy ich brak, trzeba koniecznie zbadać słuch dziecka, gdyż może on być osłabiony.

04Absolutnie nie wolno krepować dziecka w reagowaniu na aktywność otoczenia.

05Jeśli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy, powinno się z nim pójść bezwzględnie do lekarza specjalisty (ortodonty, chirurga plastyka).

06 Dziecko leworęczne należy otoczyć szczególną opieką. W okresie kształtowania się mowy nie powinno zmuszać się go do posługiwania się prawa ręką, gdyż może wystąpić zaburzenie mowy.

07Kiedy dziecko zaczyna coraz więcej mówić nie wolno tej skłonności gasić np. obojętnością lub cierpką uwagą, bo wówczas dziecko zamyka się w sobie.

08Nie należy hamować żywiołowego pędu do mowy, trzeba wykorzystać ogromny ładunek uczuciowy, jaki dziecko wkłada w mowę.

09Należy pilnie baczyć czy kształtowanie się mowy dziecka przebiega zgodnie z normą.

10Od momentu zdobycia przez dziecko umiejętności mówienia zdaniami nie wolno bezustannie przeszkadzać mu przez ciągłe poprawianie i zmuszanie do poprawnego powtarzania, gdyż dziecko nabawi się kompleksów, straci zaufanie do otoczenia, przestanie mówić.

11Dzieci często zadają mnóstwo pytań i przepada za opowiadaniami. Nie wolno lekceważyć tych faktów, gdyż pomaga to dziecku w wysławianiu się i umiejętności wyrażania swych myśli.

12Jeśli mimo wszystko nie udało się zapobiec powstawaniu defektów mowy, nie wolno opuszczać rąk. Należy jak najszybciej skorzystać z pomocy logopedy.