samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowskih2> Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/24

 Przewodnicząca: Laura Zakierska z klasy 8b


 Zastępca: Kaja Przybyłek z klasy 7a


 Sekretarz: Daria Mazur z klasy 6a
Skład Pocztu Sztandarowego w roku szkolnym 2023/24

 Chorąży: ....... z klasy 8b


 Asysta: Nikola Osińska z klasy 8b


 Asysta: Alicja Wasążnik z klasy 8b
Skład Pocztu Flagowego w roku szkolnym 2023/24

 Chorąży: ..... z klasy 8b


 Asysta: Laura Jankowska z klasy 8b


 Asysta: Sandra Lewandowska z klasy 8b


SU