nauczyciele

Pracownicy szkoły

Poniższe listy są ułożone alfabetycznie.

loading...
Nauczyciele
Administracja
Pracownicy obsługi
 Asensky Hanna - wychowanie fizyczne
 Bilecka Elżbieta - edukacja wczesnoszkolna
 Chylewski Rafał - informatyka, technika
 Czekaj Anna - edukacja wczesnoszkolna
 Cykowska-Zbrojny Sylwia - nauczyciel wspomagający, doradztwo zawodowe
 Dróbka Katarzyna - matematyka
 Rafał Falkowski - edukacja dla bezpieczeństwa
 Felska Ewa - edukacja wczesnoszkolna
 Gajewska Sławomira - język polski
 Gazda Magdalena - logopeda
 Grochowska Anna - świetlica
 Jagodzińska Agnieszka - psycholog, pedagog
 Jarentowska Magdalena - język angielski
 Jeschke Beata - nauczyciel wspomagający
 Karpus Kajetana - fizyka, matematyka
 Kęsik Adriana - geografia, biologia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie
 Kosmowska Anna - religia
 Kozłowska Agnieszka - język angielski
 Kwiatkowska Agnieszka - język polski
 Lewandowska Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki
 Machaj Małgorzata - język polski
 Majorkiewicz Piotr - matematyka, technika
 Miller Dariusz - historia, język angielski
 Morgiewicz Ewa - matematyka
 Musiał Natalia - wychwanie fizyczne
 Osyka Emilia - biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie
 Piątkowska Joanna - biblioteka
 Pietrzak Joanna - plastyka, muzyka
 Piśko Leszek - wychowanie fizyczne
 Plutowska Magdalena - pedagog
 Pozorska Barbara - świetlica i>
 Rohde Piotr - informatyka, edukacja informatyczna
 Rudnik Magdalena - język angielski
 Rzanny Michał - religia
 Staniszewska Marzena - edukacja wczesnoszkolna, język angielski kl.1-3
 Szałańska Edyta - wychowanie fizyczne
 Szymańska Karolina - edukacja wczesnoszkolna
 Watkowska Aneta - edukacja wczesnoszkolna
 Żebrowski Mariusz - historia
 Katarzyna Kacała - sekretarz szkoły
 Łazarska Iwona - starszy referent
 Sandra Mańkowska - intendent
 Huk Mariola - pracownik obsługi
 Głuchowska Joanna - pracownik obsługi, pomoc kuchenna
 Gniazdowska Bogumiła - pracownik obsługi
 Karpus Małgorzata - pracownik obsługi
 Krajewski Arkadiusz- rzemieślnik
 Polak Katarzyna - pracownik obsługi, pomoc kuchenna
 Zuchowska Magdalena - pracownik obsługi
 Wszołek Jarosław - rzemieslnik
 Żmijewska Teresa - kucharka