przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowe zasady oceniania

Co powinny zawierać przedmiotowe zasady oceniania?

Przedmiotowe zasady oceniania w szkole jest zbiorem zasad oceniania z danego przedmiotu. Jest on oparty na wewnątrzszkolnych zasadach oceniania uczniów

Nauczyciel dba jednak o dostosowanie go do etapu nauczania, a także przedmiotu, którego dotyczy.

W przedmiotowych zasadach oceniania opisuje się kryteria ocen. 

Wybierz przedmiot:

Poniższe linki prowadzą do plików w formacie PDF.
Przedmioty w kolejności alfabetycznej.