historia szkoły

Krótka historia szkoły

 • Budowa budynku szkolnego objęta była planem inwestycyjnym na lata 1962 - 1963.

 • Odbioru dokonano w dniach od 1 do 3 sierpnia 1963 roku.

 • Roboty budowlane zakończono dnia 31 lipca 1963 roku.

 • Pierwszym kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 16 został Ryszard Łuczak.

 • Sierpień 1963 roku to miesiąc wytężonej pracy nad umeblowaniem, wyposażeniem i urządzeniem wnętrza budynku.

 • 29 sierpnia 1963 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej.

 • 1 września 1963 roku miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w nowo wybudowanej szkole
  przy ulicy Kochanowskiego 19 w Grudziądzu.

 • Naukę rozpoczęło wtedy 25 nauczycieli i 1004 uczniów.

 • Dzisiaj po 60 latach w naszej szkole uczy się 453 uczniów, natomiast grono nauczycielskie liczy 41 osóby.

 • Funkcję dyrektora pełni mgr Rafał Chylewski, a wicedyrektora mgr Joanna Pietrzak.

historia szkoły obraz 1 historia szkoły obraz 2 historia szkoły obraz 3 historia szkoły obraz 4
Jubileusz 50-lecia szkoły Jubileusz 55-lecia szkoły