podręczniki

Informacje o podręcznikach

W roku szkolnym 2024/2025 podręczniki dla klas
od 1 do 8 będą wypożyczone, a ćwiczenia przekazane uczniom nieodpłatnie.

Uczniowie uczęszczający na lekcje religii kupują podręczniki i ćwiczenia we własnym zakresie.

podręczniki