23 lutego klasa 6A wybrała się do Muzeum Handlu Wiślanego na warsztaty piekarnicze oraz na zwiedzanie ekspozycji. Pani przewodnik bardzo ciekawie opowiadała o szlaku wiślanym, spichlerzach oraz zapoznała nas z historią grudziądzkiego przemysłu.