Od 1 lutego rozpoczęły się zapisy dzieci do klas I na rok szkolny 2024/2025.

Zapewniamy doświadczoną, wykwalifikowaną, kreatywną kadrę pedagogiczną, dzięki której oferujemy wysoki poziom nauczania i indywidualne podejście do ucznia. Atrakcyjne życie szkoły pozwala dziecom na udział w licznych wycieczkach, spotkaniach i uroczystościach szkolnych oraz miejskich. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach kuratoryjnych i innych pozaszkolnych, a także liczne sukcesy sportowe. Jesteśmy szkołą z tradycją, rozwijającą historyczne zainteresowania uczniów. Uczniowie mają zapewnione zajęcia logopedyczne i specjalistyczne oraz opiekę psychologiczną i pedagogiczną.

Oferujemy nowoczesny i kolorowy wystrój, szatnie z szafka dla każdego ucznia, bogaty księgozbiór w bibliotece. Sale lekcyjne doposażone w nowe pomoce dydaktyczne. Nowoczesna pracownia językowa dla klas 4-8 - stanowiska wyposażone w słuchawki. Laptopy w pracowni komputerowej. Zajęcia odbywają się nie tylko w przedmiotowych salach lekcyjnych, ale również w altanie na tle zabytkowego parku. Rozbudowujemy zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań. Aktywność ruchowa odbywa się na wielofunkcyjnym boisku, bieżni i siłowni plenerowej, a najmłodsi korzystają z placu zabaw. Smaczne obiady gotowane w szkole.

Bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera to nasze priorytety.

Zapraszamy na Drzwi otwarte, które odbędą się tuz po feriach!

W roku szkolnym 2023/2024 kontynuujemy program autorski ze zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego w klasach 1-3.

Zostań uczniem w szkole zapewniającej ciepłą, rodzinną atmosferę!

Szczegółowe informacje udziela sekretariat szkoły - tel. 56 46 22 803

Terminy postępowania rektrutacyjnego:
01.02.2024 - 01.03.2024 - złożenia zgłoszenia o przyjęcia do szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły
04.03.2024 - 18.03.2024 - złożenia wniosku o przyjęcia do szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu danej szkoły
26.03.2024 po godz. 13:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy rezerwowej
03.04.2024 do godz. 15:00 - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia jego dziecka do SP 16

Dokumenty związane z rekrutacją dostępne w sekretariacie szkoły.