Drodzy Ósmoklasiści!

Nadchodzi czas wyboru szkoły ponadpodstawowej. Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Grudziądza na rok szkolny 2024/2025 będzie odbywała się elektronicznie. Od 13 maja 2024 r. uruchomiona zostanie strona https://nabor.pcss.pl/grudziadz, na której uczniowie klas VIII będą mogli samodzielnie rejestrować się do wybranych szkół.

Po elektronicznym zarejestrowanie się w podanym terminie nie będzie potrzeby odwiedzania wszystkich szkół, które wybrał uczeń. Wniosek oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydat dostarcza jedynie do szkoły pierwszego wyboru, które szkoła weryfikuje.

harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz instrukcję elektronicznego składania dokumentów rekrutacyjnych. W razie trudności służymy w szkole pomocą.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami edukacyjnymi naszych grudziądzkich szkół.

I Liceum Ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Ekonomicznych
Zespół Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Zespół Szkół Mechanicznych
Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej-Curie
Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

Kilka przydatnych informacji związanych z rekrutacja do szkół pondpodstawowych:
- strona internetowa elektronicznego naboru: NABÓR ELEKTRONICZNY
- Harmonogram rektutacji
- Instrukcja elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych