9 maja klasa 2 b uczestniczyła w zajęciach terenowych pn. "Pszczeli trud to miód". Podczas pobytu w Centrum Edukacji Ekologicznej uczniowie poznali:
- budowę pszczoły na podstawie modelu,
- podział i rolę pszczelej rodziny,
- rośliny miododajne oraz produkty pszczele,
- budowę ula,
- strój i pracę pszczelarza.
Na koniec zajęć zagrali w grę terenową pn. „Gra o miodek”, w której musieli się wykazać zdobytą wiedzą na temat życia pszczół i pszczelarstwa🐝🌸