5 czerwca 2024 r. uczniowie uczniowie klas 7 wzięli udział w edukacyjno-obronnym programie pilotażowym „Edukacja z wojskiem” przygotowanym wspólnie przez MON i MEN.

Głównym celem jest edukacja dzieci i młodzieży w tematyce związanej z bezpieczeństwem i obronnością. Zajęcia z uczniami zostały przeprowadzone na terenie szkoły przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej.

Celem realizowanego przedsięwzięcia było:
1. podniesienie świadomości uczniów w obszarze bezpieczeństwa;
2. kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia;
3. poznanie i stosowanie zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia;
4. nabycie praktycznych umiejętności zachowania w sytuacjach zagrożenia;
5. wzrost zainteresowania uczniów zagadnieniami związanymi z tematyką obronności;
6. nauka bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.