Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu informuje, że w okresie letnim tj. od 24.06 do 9.08.2024r. organizowane będą półkolonie dla dzieci uczęszczających do grudziądzkich szkół podstawowych w następujących szkołach:

1. Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Sobieskiego 12 - w okresie od 24.06. do 12.07.2024 r.- 3 tygodnie,
2. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Jaśminowa 2 - w okresie od 15.07. do 26.07.2024 r. - 2 tygodnie,
3. Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Bydgoska 24 - w okresie od 29.07. do 9.08.2024 r. - 2 tygodnie.

Zapisy na półkolonie prowadzą szkoły, które organizują półkolonie w następujących terminach:
1) SP 20 - do 12 czerwca 2024 r.,
2) SP 4 - do 14 czerwca 2024 r.,
3) SP 15 - do 5 lipca 2024 r.

Przewidywany koszt półkolonii:

SP 20
- obiad - 7,00 zł + 1,00 zł napój = 8,00 zł za jeden dzień. Za 1 tydzień - 40,00 zł,
- dodatkowe koszty półkolonii (bilety wstępu, materiały, przejazdy itd.) na tydzień wynosi to 250, 00 zł od osoby.
Łączna kwota na tydzień- 290 zł.

SP 4
- obiad - 8,80 zł + 1,00 zł napój = 9,80 zł za jeden dzień. Za 1 tydzień - 49,00 zł,
- dodatkowe koszty półkolonii (bilety wstępu, materiały, przejazdy itd.) na tydzień wynosi to 250, 00 zł od osoby.
Łączna kwota na tydzień- 299 zł.

SP 15
- obiad - 6,00 zł + 1,00 zł napój = 7,00 zł za jeden dzień. Za 1 tydzień - 35,00 zł,
- dodatkowe koszty półkolonii (bilety wstępu, materiały, przejazdy itd.) na tydzień wynosi to 250, 00 zł od osoby.
Łączna kwota na tydzień- 285 zł.

Druki dokumentów wydaje rodzicom szkoła ucznia, do której dziecko uczęszcza. Druki zostaną również zamieszczone na stronie szkoły w dniu 10.06.2024 r.

Wypełnione i podpisane dokumenty rodzice dostarczają bezpośrednio do sekretariatów szkół, które organizują półkolonie w czasie wakacji w godz. 7.30 - 15.30.

Należność za obiady proszę wpłacać na konto szkoły nr
SP 20 - 16 1020 5040 0000 6102 0192 6344
SP 4 - 49 1020 5040 0000 6902 0116 3229
SP 15 - 10 1020 5040 0000 6902 0116 3252

Druki umów do pobrania:

  Umowa SP20
SP20 Załącznik do umowy
  Umowa SP4
SP4 Załącznik do umowy
  Umowa SP15
SP15 Załącznik do umowy